Verdensbruger

Henvisninger
Link og litteratur om Verdensbruger

Alle ved det. I den vestlige verden er man mere end noget andet forbruger. Når forbrugerne er i topform og købeglæden i højeste gear, skal der fremstilles varer, rigtig mange varer, og hele jorden bliver et supermarked, hvor producenterne køber ind.
Men hvad sker der den dag, alle mennesker på jorden fortjener det og sætter købeglæden i højeste gear?

Henvisninger

Link


Take Part Too er et interaktivt netbaseret undervisningsmateriale. Tre klasser fra tre forskellige lande sætter sig ind i, diskuterer og kommer med løsningsforslag til tre centrale temaer: Flygtninge, indvandrere og minoriteter, frihed eller sikkerhed i forbindelse med terrorisme og forbrug og bæredygtig udvikling. Til hver tema er knyttet et informationscenter med et righoldigt materiale til undervisningsbrug.

Økologisk rygsæk
- et undervisningsmateriale fra Noah om produkternes skjulte miljøbelastning.

Forbrugerrejsen
Et netbaseret undervisningsmateriale om unge og forbrug. Her kan du fx læse om dine rettigheder som forbruger, om hvordan du kan undgå at blive snydt, og om hvordan forbrug også handler om holdninger.

Affald, miljø og demokrati
Kursus i Wastelab på  I/S Vestforbrænding
Hvad sker der med dit affald? Hvordan sikrer vi, at mest muligt genbruges? Hvem og hvad bestemmer, hvad vi gør med vores affald?

Youthxchange towards sustainable lifestyle. Training kit on responsible consumption. Empowering young consumers for a better world. Et samarbejde mellem UNEP og UNESCO.

Litteratur


Verdens tilstand 2004
Udgivet af Mellemfolkeligt Samvirke har forbrug som tema
spild – side 31, det økologiske fodspor- side 33, livscyklus - side 103, De skjulte strømme - side 109, Vugge til vugge alternativet, side 112

Youthxchange - the Guide. Download pdf-version in different languages.

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.