Fordi vi fortjener det

mand_1.gif
  Jeg forbruger, derfor er jeg.

mand_1.gif Alle ved det. I den vestlige verden er man mere end noget andet forbruger.
Endda så meget at World Trade Center var et hovedmål, da et angreb på "de vantro” blev sat ind. Opfordringen fra den amerikanske præsident og den engelske premierminister var tillige samstemmende og sigende efter 11. september 2001: "Gør som I plejer - gå på indkøb". 1

Fremstillet på jorden
Når forbrugerne er i topform og købeglæden i højeste gear, skal der fremstilles varer, rigtig mange varer, og hele jorden bliver et supermarked, hvor producenterne køber ind.
Det illustreres tydeligt i filmen ”Fremstillet på jorden”. Her følger vi med ledelsen fra et canadisk firma på en rejse til de lande, hvor de enkelte dele til deres habit produceres: Ulden kommer fra Australien. Den sendes til Pakistan, hvor den væves til klæde. Skulderpuderne laves på Taiwan, foret i Kina, knapperne i Canada. Designet aflures fra vinduer i Paris. Det hele sendes til Hamborg, hvor habittens enkelte dele mødes for første gang. Derfra køres delene med lastbil østpå, hvor det hele sys sammen på fabrikker i Rusland. Hvis arbejdslønnen bliver for høj, rykker man blot videre mod øst. Til sidst sendes den færdige habit til Canada, hvor den sælges for ca. 150 $. 2
tema11.jpg
Udvinding af guld i Amazonas

Hvor der handles, der spildes

Al produktion kræver energi og råvarer og skaber affald. Affaldet skabes i høj grad der, hvor råvarerne udvindes og forarbejdes.
Udtrykket ”skjulte strømme” er meget rammende eftersom materialespildet for hovedpartens vedkommende er usynligt for forbrugerne. Det er især tilfældet med de voksende affaldsmængder, der opstår ved mineraludvinding i udviklingslande i forbindelse med eksport til industrilandene. 3
For hvert brugbart ton kobber smider man for eksempel 110 tons affaldsklippe og malm væk.
Efterhånden som metallerne bliver sjældnere, produceres der normalt mere affald: Udvinding af guld til en enkelt vielsesring giver anledning til produktion af omkring 3 tons giftigt mineaffald. 4
1 kg elektronik skaber 268 kg affald fra råvare til produktionsfase.
1 kg aluminium til f.eks. dåser skaber 80 kg affald fra råvare til produktionsfase.

Transport er også en betydelig faktor. Man kalder processen fra råvare til bortskaffelse for varens livscyklus.
Ved at genbruge kan man undgå en masse energiforbrug til både forarbejdning og udvinding af råvarer samt evt. produktion.

Når alle fortjener det
Men hvad sker der den dag, alle mennesker på jorden fortjener det og sætter købeglæden i højeste gear?

1: Fordi vi fortjener det, af Mads Kastrup, Berlingske Tidende, 23.1.2005
2: Filmen fremstillet på jorden – en habits fødsel, DR2
3: Verdens tilstand 2004, Mellemfolkeligt Samvirke, side 109
4: Verdens tilstand 2004, Mellemfolkeligt Samvirke, side 31

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.