Velstand el. velbefindende?

chipssmall.jpg
I nogle af verdens mest velstående lande foregår der et langsomt "selvmord" hvor "redskaberne" er kniv og gaffel. Myndigheder og forskere er foruroligede.

Æder Europas børn sig ihjel?

"Det er chokerende at se, hvor høje tallene for børnefedme er i dele af Europa. Alle i den videnskabelige og medicinske verden, der virkelig har forstand på fedme, ved, at vi er i gang med at opbygge et kæmpelager af kroniske sygdomme som resultat af denne enorme overvægt, der nu bryder frem blandt europæiske børn" siger strategi- og kommunikationschef Neville Rigby fra den britiske fedmeforskerarbejdsgruppe International Obesity Task Force, IOTF. 1

Måske er den voksende fedme blot et af symptomerne på, at velstand ikke nødvendigvis er lig med velbefindende.
tema3.jpg

Velstand eller velbefindende?

Et af de højest prioriterede indenrigspolitiske mål for de fleste regeringer er konstant at forøge bruttonationalproduktet (BNP), idet de går ud fra, at velstand fører til velbefindende.

Men en overdreven fokusering på at skabe materiel velstand, specielt ved at opfordre til et stort forbrug, kan give bagslag. I nogle af verdens rigeste lande er den generelle livskvalitet faldende, og indbyggerne oplever mere stress og tidspres og får færre tilfredsstillende sociale relationer, i takt med at naturen viser stadig flere tegn på udpining. I fattige lande er livskvaliteten derimod lav, fordi basale behov ikke er opfyldt.

I en verden som hastigt er på vej mod selvforskyldte vanskeligheder og globale ødelæggelser af skove, have, biodiversitet og andre naturressourcer, burde man for længst have omdefineret ”det gode liv”. Ved at omdefinere betydningen af begrebet velstand til også at omfatte højere livskvalitet i stedet for blot et øget forbrug, kan enkeltpersoner, lokalsamfund og regeringer fokusere på at levere det, folk allerhelst vil have.

En ny forståelse af det gode liv kan baseres på begrebet velbefindende i modsætning til velstand, hvilket indebærer, at såvel basale behov som behov for frihed, sundhed, tryghed og gode sociale relationer opfyldes. At forbruge vil naturligvis stadigt være vigtigt, men kun i det omfang, det forhøjer livskvaliteten. Et samfund baseret på velbefindende kunne i virkeligheden stræbe efter at afpasse forbruget således, at man kan opretholde et værdigt og tilfredsstillende liv. 21: Europas børn æder sig ihjel, af Niels-Peter Granzow Busch, Politiken den 7.3.05
2: Verdens tilstand 2004, Mellemfolkeligt Samvirke, side 136


What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.