Henvisninger

Litteratur

Børns vilkår: Danmark kan gøre det meget bedre.
Læs Anni Løndal de Lichtenbergs serie om børns vilkår i Dagens Danmark. Statistikkerne, hun har samlet, giver et samstemmende indtryk: Børn i Danmark trives langt fra så godt som de burde, når man tænker på at Danmark både har hænderne, pengene og den fornødne viden til at gøre det hele langt bedre. Læs artiklerne på Flix.dk

Fedme – truslen mod velfærden
Af Ulrik Dahlin, Information fredag den 24. december 2004.
Formelt set har den enkelte sin personlige frihed, også til at æde sig ihjel. Reelt fører det til en komplet laden-stå-til i alt for mange situationer. Vi er nødt til at erkende, at vi hidtil har haft for meget fokus på de forkerte ting.

Verdens tilstand 2004
Mellemfolkeligt Samvirke.
Velstand/velbefindende – side 34 – 39

Instiration til folkeskolens sundhedsundervisning
Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning er et inspirationshæfte og handler om, hvordan der i folkeskolen kan arbejdes med temaet sundhed. Publikationen er opdelt i tre selvstændige dele, som enten kan læses samlet eller enkeltvis, alt efter læserens fokus. De tre dele angriber emnet sundhedsundervisning fra forskellige vinkler.

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.