Trivsels Tanken

trivselstanken
Ungdomsbyens TrivselsTank - er rammen om fire nye sundhedskurser, hvis formål er at omsætte ny sundhedsfaglig viden og etiske spørgsmål til konkret og forandringspotent sundhedspædagogik i skolen.

Kurserne henvender sig primært til lærere og elever i grundskolens ældste klasser samt ungdomsuddannelserne.

Kurserne beskæftiger sig med spørgsmål som:

  • Hvad vil det sige at trives og være sund?
  • Hvordan påvirker ny bioteknologi vores opfattelser af sundhed?
  • Hvem er med til at  påvirke, hvad vi kan lide og hvad vi spiser?
  • Kan man som borger være med til at påvirke madvaner, livsstil og holdninger i samfundet, og bidrage til at sætte gang i forandringer  og nye tanker?
  • Er det i orden at tage piller for at præstere bedre i skolen?
  • Er det i orden at fravælge et barn, fordi det ikke har det rigtige køn, eller fordi det har nogle mindre alvorlige sygdomme?
  • Kan man starte en godartet bevægelsesepidemi?

Disse og mange flere spørgsmål har dannet grundlag for udviklingen af kurserne, der er en del af projekt "Hvad fremmer sundhed?".

Gennem et involverende undervisningskoncept, ønsker Ungdomsbyen at bidrage til at udvikle elevernes handlekompetencer for at skabe positive forandringer for dem selv og deres omgivelser.
Læs mere på Trivsels Tankens hjemmeside

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.