Hvad fremmer sundhed?

parkour_4_210_hoej
Med kr. 3.457.500,- i støtte fra Nordea-fonden har Ungdomsbyen udviklet 4 helt nye sundhedskurser til folkeskolens ældste klasser og Ungdomsuddannelserne.
Kurserne udvikles i samarbejde med fagfolk fra Etisk Råd, Institut for Idræt, Streetmovement, Det Biovidenskabelige Fakultet(LIFE), Forskningscenter OPUS v/ LIFE Det Biovidenskabelige Fakultet, Psykiatrifonden, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, HIV Danmark og LGBT Danmark (landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner).

De fire kurser baserer sig på den nyeste viden og erfaring, og de rummer tilsammen et bredt fokus på forskellige aspekter af sundhedsbegrebet:

Etik på speed
Kurset der undersøger de etiske dilemmaer vi kommer i med indførelsen af den ny bioteknologi.
Målgrupper: 7.-10. klasse samt ungdomsuddannelserne

Kampen om kostvanerne

Kurset der gennem praktiske øvelser, undersøgelse af vores madvaner og dilemmaspil, sætter fokus på sundhed, bæredygtighed og acceptabilitet.
Målgruppe: 7.-10. klasse

Projekt respekt
Kurset der sætter fokus på sundhed, selvværd, grænser, respekt og seksualitet.
Målgruppe: 7.-10. klasse samt ungdomsuddannelserne

Streetwise - indtag byen
Kurset der inspirerer til bevægelsesglæde og udfordrer elevernes måde at betragte bevægelse på.
Målgrupper: 7.-10. klasse samt ungdomsuddannelserne

I udviklingen af kurserne har vi taget afsæt i spørgsmål som:
  • Handler sund mad kun om indholdet af næringsstoffer? Hvilken rolle spiller smagsoplevelse, de fysiske rammer og nydelse for, hvordan vi forandrer vores spisevaner? Hvordan hænger bæredygtighed og fødevareetik sammen med vores madvaner og sundhed?
  • Hvad vil det sige at have respekt for sin krop? Hvordan påvirker selvværdet sundheden? Hvad er en normal seksualitet? Kan træning være sjovt – også selvom man normalt hader gymnastiktimerne?
  • Er det i orden at tage piller for at præstere bedre til eksamen? Kan man forbedre sit helbred gennem bioteknologi? Hvad er konsekvenserne for os selv og for samfundet?
  • Bliver vi lykkeligere af at være sunde? Hvordan passer vi bedst på os selv, hinanden og vores omgivelser?
Gennem disse, og mange flere spørgsmål, sættes der spot på sundheden og sandheden i de mange budskaber, der florerer omkring sundhed. Vi udfordrer elevernes viden, holdninger og opfattelse af alt, hvad der har at gøre med sundhed at gøre, og vi gennemgår de muligheder, eleverne har for at ændre på deres valg og vaner.


What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.