Medborger

Henvisninger
Link og litteratur om medborgerskab

Lav valgdeltagelse blandt unge mennesker og deres faldende interesse for deltagelse i det offentlige og politiske liv understreger vigtigheden af fortsat at sikre undervisning i demokrati.

Jagten på det demokratiske klasseværelse

detfrigymnasium
I 40 år har det Fri Gymnasium - der er medlem af netværket Medborgerskab gennem Uddannelse - praktiseret et fint forgrenet demokrati, som giver eleverne medindflydelse på alt   lige fra hvilke lærere, der skal ansættes, til hvilken mad der skal serveres i kantinen.

Elevråd til lærere

elevraada
Danske Skoleeelever, DSE, vil lære lærerne at blive bedre til at understøtte elevrådsarbejdet.
Derfor lancerer DSE et nyt redskab, i form af en håndbog og internetside, til elevrådskontaktlærerens arbejde med elevråd, elevdemokrati og elevindflydelse ude på skolerne.

Fremtidens medborger

medborger2.jpg
Europarådets program ”Education for Democratic Citizenship” (EDC) skal ses som en langtidsinvestering for at fremme demokratiske værdier som menneskerettigheder, tolerance og kulturel mangfoldighed.

Demokrati Fordi

demokratifordi
Kampagnen Demokrati Fordi opfordrer danske elever til at spekulere og reflektere over, hvad det egentlig vil sige for dem at være medborger i et demokratisk og inkluderende fællesskab. Kampagnen dækker bl.a. over et omfattende inspirationsmateriale til lærerne og en landsdækkende konkurrence for eleverne.

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.