Medborger

Henvisninger
Link og litteratur om medborgerskab

Lav valgdeltagelse blandt unge mennesker og deres faldende interesse for deltagelse i det offentlige og politiske liv understreger vigtigheden af fortsat at sikre undervisning i demokrati.

Kursus i innovation og medborgerskab

Innovation_188hoej
Innovation og aktivt medborgerskab hænger uløseligt sammen. Uden kreativitet, idéudvikling og innovation ville vi stadig leve på huleboerstadiet.
Hvordan ville Danmark og verden se ud uden eksempelvis andelstanken, ideen til grænsedragningen...

Speak -up!

speak-up
En demokratikaravane vil i løbet af foråret besøge 75 folkeskoler. Målet er at skabe opmærksomhed og fokus på elevdemokrati, og eleverne skal sikres mere indflydelse på både egen hverdag og skolen som helhed.

Inspiration til læreren

demokrati_fordi
Inspirations- og undervisningsmaterialet Demokrati fordi er lavet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i forbindelse med kampagnen Demokratifordi. Materialet er lavet af Institut for Menneskerettigheder og Ungdomsbyen i regi af Skoleledernetværket Medborgerskab gennem Uddannelse.

Power Up

power_up
If Citizenship education is about helping young people become politically powerful, then the only way to achieve this is to give them powerful experiences of acting politically.

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.