Netværker.Digitale medier i dansk

digitalemedier
Bog om digitalt medborgerskab vinder Undervisningsmiddelprisen.
Hvordan kan man blive kompetente og opmærksomme medborgere ved at bruge digitale medier? Det spørgsmål er udgangspunktet i undervisningsmaterialet Netværker.Digitale medier
i dansk, der torsdag den 19. april 2012 fik tildelt Undervisningsmiddelprisen 2012.
Bogens formål er, med et citat fra de gymnasiale uddannelsers formålsparagraf, "at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre" - via elevernes brug af digitale medier. Den leverer noget, der utvivlsomt er både tiltrængt og nytænkende.

Den vil ikke mindst gøre fyldest på htx - en sektor, der efter manges mening har stået i skyggen af det almene gymnasium både bevillingsmæssigt og på andre måder.  Bogen kan givetvis bidrage til, hvad man kan kalde teknologisk dannelse, men vil også kunne engagere elever i ungdomsuddannelserne generelt. Den stimulerer dem ved at inddrage begreber og synsvinkler på et ganske avanceret niveau.
Der er ikke kun tale om reproducerende pædagogik;forfatterne har lagt et betydeligt selvstændigt begrebsarbejde for dagen. Dette formidles af instruktive opgaver og illustrative eksempler. Man kunne mene, at et materiale om den digitale verden selv burde være helt eller delvis digitalt- men bogen sender i stedet eleverne ud på deres egne lærerige rejser i cyberspace. De (og deres lærere) vil kunne se bogen som en udfordring, der gør dem klogere på digitale medier og mere kompetente og opmærksomme som medborgere.

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.