Kursus i innovation og medborgerskab

Innovation_188hoej
Innovation og aktivt medborgerskab hænger uløseligt sammen. Uden kreativitet, idéudvikling og innovation ville vi stadig leve på huleboerstadiet.
Hvordan ville Danmark og verden se ud uden eksempelvis andelstanken, ideen til grænsedragningen...
i Sønderjylland, opdyrkning af heden, indvinding af Lammefjorden, samlebåndet, dampmaskinen, borgerrettigheds- og rødstrømpebevægelsen, sandheds- og forsoningskommissionen og demonstrationerne på Tahrir pladsen.
Med de udfordringer verden står over for i dag er behovet for innovative løsningsforslag og aktiv handlen ikke blevet mindre.
Ungdomsbyens nye pilotkursus Innovation og medborgerskab skal anskueliggøre, hvordan innovation til alle tider har været og er en nødvendig forudsætning for at udvikle og ændre verden og hverdagen og dermed praktisere aktivt medborgerskab.
Læs mere på Ungdomsbyens hjemmeside

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.