Kulturel Mangfoldighed og interkulturel dialog

invitation.jpg

"Kulturel mangfoldighed er vores kollektive styrke og bør bruges til at sikre bæredygtig udvikling." UNESCO


Konventionen om kulturel mangfoldighed
UNESCO vedtog på den 31. generalkonference i oktober 2001 en universel deklaration om kulturel mangfoldighed. Som opfølgning på deklarationen blev det besluttet på UNESCO's 32. generalkonference i oktober 2003, at UNESCO skulle udarbejde en konvention om beskyttelse af kulturel mangfoldighed. Konventionen trådte i kraft den 18. marts 2007, hvor 55 lande havde ratificeret den, herunder Danmark.

Ifølge UNESCO er kulturel mangfoldighed en kendsgerning. Verden rummer ca. 6000 samfund og lige så mange sprog. En sådan forskellighed medfører naturligvis en mangfoldighed af visioner, tro, praksis og udtryk, som fortjener lige respekt og værdighed. Samtidig vokser den internationale migrationsrate hurtigt hvert år, så vi lever i stadig mere heterogene samfund. Johannesburg Deklarationen (2002) om bæredygtig udvikling erkender, at vores rige mangfoldighed er vores kollektive styrke og bør bruges til at sikre bæredygtig udvikling.

Også Europa er et kalejdoskop af kulturel mangfoldighed. Unionens indbyggere fordeler sig på cirka 100 etniske grupper som taler 87 forskellige sprog og dialekter, hvilket gør regionen til den del af verden, der har størst kulturel mangfoldighed.

kulturelmangfoldighed.jpg

EU og året for interkulturel dialog
EU har udnævnt 2008 til at være året for interkulturel dialog. På EU-Kommissionens hjemmeside kan man bl.a. læse følgende om året:
"Europa bliver mere og mere kulturelt mangfoldigt. EUs udvidelse, deregulering af beskæftigelseslove og globalisering har øget mange landes multikulturelle karakter og tilføjet kontinentet endnu flere sprog, religioner, etniske og kulturelle baggrunde. Som følge heraf spiller interkulturel dialog en stadig stigende rolle med hensyn til at fostre europæisk identitet og borgerskab. Det europæiske år for interkulturel dialog (EÅID) 2008 anerkender at Europas store kulturelle mangfoldighed udgør en unik fordel. Det vil opfordre alle dem, som lever i Europa, til at udforske fordelene ved en rig kulturarv og mulighederne for at lære af forskellige kulturelle traditioner."

Danmark og året for interkulturel dialog
I dansk sammenhæng har Cirius bidraget med hjemmesiden www.interkultur2008.dk, hvor man bl.a. kan læse følgende:
"Et samfund med lige muligheder, respekt og anerkendelse er et rigt samfund. Hvis Danmark skal møde et udvidet EU og globaliseringens udfordringer og skabe bedre og flere job, så skal alle borgere respekteres og have lige muligheder for at deltage aktivt i samfundet. Det er forskellene, der gør arbejdsstyrken mere kreativ og nyskabende. Derfor er en øget forståelse for andres kulturer og lysten til den interkulturelle dialog også en forudsætning for vores fælles fremtid.

Målet med året er:
- at skabe debatter der bidrager til gensidig forståelse på tværs af kulturer og bedre
sameksistens
- at skabe debatter om fordelene ved kulturel mangfoldighed og betydningen af at
alle deltager aktivt i samfundet
- at fremme den interkulturelle dialog på alle niveauer og i alle miljøer og især blandt
unge"

Konference om kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog
For at udbrede kendskabet til forskellige nationale og internationale indsatsområder  arrangerer Undervisningsministeriet og UNESCO Nationalkommission bl.a. konferencen Kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog. Program, indlæg og relevante referencer kan ses under konferencer her på siden.

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.