Undervisning med globalt perspektiv

Center for Kultur og Udviklings undervisningsmaterialer åbner dørene for grundskolernes 8.-10.-klasser til at arbejde med globaliseringstematikker

og med den tværgående internationale dimension i sprogfagene, samfundsfag og de kunstneriske fag. Materialerne tager afsæt i kunstnernes egne ord og værker, som udtrykker aktuelle samfundsmæssige tendenser såvel globalt som specifikt for nogle af udviklingslandene.

Kunst, kultur og kreativitet er væsentlige parametre for bæredygtig menneskelig og samfundsmæssig udvikling og er afgørende faktorer for demokrati, rettigheder og vækst. Derfor findes noget af det mest aktivistiske, samfundsrelevante og dynamiske kunst de steder i verden, hvor frihed til kulturelle udtryksformer er begrænset af konflikter, fattigdom, undertrykkelse eller marginalisering. Her indgår kunstnere og kulturelle udtryksformer i en direkte dialog med lokalsamfund om politiske ideologier, religiøse konflikter, presserende samfundsmæssige udfordringer og sociale forandringer.

CKU's undervisningssite indeholder en række innovative undervisningsmaterialer, der stiller skarpt på udviklingslandenes kunstneriske ressourcer og kulturelle kontekster og tilbyder elever et mere mangfoldigt billede af en del af verden, som de primært kender til fra Danmarksindsamlingen eller nyhedernes ensidige fokus på krige og konflikter.

Læs mere på CKU's hjemmeside

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.