Uddannelse til medborgerskab og bæredygtig udvikling

Mandag d. 3. april - Eigtveds Pakhus
Asiatisk Plads 2 G
1448 København K

I anledning af FNs tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling og Europarådets program “Education for Democratic Citizenship” inviterede Undervisningsministeriet og Den danske
UNESCO-nationalkommission i samarbejde med Statens Pædagogiske Forsøgscenter (SPF) og Institut for Menneskerettigheder (IMR) til konferencen.

Invitation3003.pdf


Materialer fra oplægsholdere

UNESCO og tiåret for uddannelse for bæredygtig udvikling 2005-2014 ved programme specialist Bernard Combes, UNESCO Paris. PowerPoint præsentation

Europarådet og uddannelse til medborgerskab samt målsætninger for og resultater fra det europæiske år for medborgerskabsuddannelse ved Head of Division Olöf Olofsdottir, Europarådet, Strassbourg. PowerPoint præsentation
 
Medborgerskab - mellem politik og pædagogik ved Institutleder ved Institut for Pædagogisk Filosofi, Ove Korsgaard, DPU
Hvorfor medborgerskab focus.doc

FNs tiår 2005-2014: Medborgerskabsaspektet i uddannelse for bæredygtig udvikling ved rektor Nils-Georg Lundberg, UNESCOs Uddannelsesudvalg.   UVM & Unesco-NK-konference_.doc


Workshops

Education for Democratic Citizenship in the UK. Learning and living democracy ved Chris Waller, Professionel Officer at the Association for Citizenship Teaching. PowerPoint præsentation

Medborgerskabsundervisning - et redskab i den mangfoldige skole ved lektor Hans Dorf, CVU Fyn, og Bo Lauritzen, lærer på Stevnsgade og Sjællandsgade Skoler.
Workshop_bo_lauritzen.doc

Opdragelse_til_hvilket demokrati.doc - af Af Hans Dorf og Jakob Skjernaa Hansen
 
Gennem_demokrati_til demokrati_Folkeskolen_og folkestyret.doc
- Redigeret af Hans Dorf

Take Part Too - medborgerskab, bæredygtig udvikling og menneskerettigheder ved pædagogisk konsulen Torben Ulrik Nissen, SPF og mediekonsulent Jesper Lambæk, Historiefabrikken  
http://www.takeparttoo.org

På sporet af verdensborgeren - fra pædagogisk ideal til konkret undervisning, ved Line Roien, pædagogisk konsulent, SPF
Paa_sporet_af_verdensborgere.doc

Medborgerskab, menneskerettigheder og ligebehandling - om ligebehandlingsaspektet i medborgerskabsundervisningen ved Mandana Zarrehparvar, specialkonsulent i
ligebehandling, Institut for Menneskerettigheder.  Workshop_m_zarrehparvar.doc

Download PowerPoint

 

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.