Kan kloden klare forbruget?

Henvisninger
Link og litteratur om Kan kloden klare forbruget?

Godt nok frygter vi i dag kineserne og inderne for deres vækst, deres evne til at tage vores jobs og deres belastning af miljøet, og godt nok frygter vi de fattige afrikanere, som nøden i stigende omfang kan tvinge på vandring mod Europa. Men det er naturligvis hos os selv, det afgørende problem har bolig.

Mind the Trash

Løb stafet med den økologiske rygsæk. Design en pantordning for andre ting end dåser og flasker. Og pak en tomat ind i forskellige emballager på forskellige måder – og iagttag effekten.

Læs mere...

Få besøg af en klimaambassadør

Klimaambassaden fortsætter og videreudvikler sine gratis tilbud om oplæg og workshops om klima og bæredygtighed til skoler og uddannelsesinstitutioner over hele Danmark.

Læs mere...

Byplanlægger for en dag

Hvordan skal fremtidens grønne by se ud, hvad skal den kunne og hvorfor? Alle de spørgsmål vil man skulle tage stilling til, når man er byplanlægger i Dansk Arkitektur Centers arkitekturlaboratorium.

Læs mere...

Marineforskning i øjenhøjde

Baltic Sea Project - BSP - er i en rivende udvikling. Samarbejdet mellem grundskole, gymnasium og universitetsniveauet i BSP viser sin styrke, når der afholdes camps med forelæsninger og workshops planlagt som et samarbejde mellem flere niveauer.

Læs mere...

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.