Kan kloden klare forbruget?

Henvisninger
Link og litteratur om Kan kloden klare forbruget?

Godt nok frygter vi i dag kineserne og inderne for deres vækst, deres evne til at tage vores jobs og deres belastning af miljøet, og godt nok frygter vi de fattige afrikanere, som nøden i stigende omfang kan tvinge på vandring mod Europa. Men det er naturligvis hos os selv, det afgørende problem har bolig.

Our Gold is Green

Den 12.-18. august 2013 samledes 30 elever fra Estland, Litauen og Danmark i Vilnius i Litauen på en sommerlejr med titlen "Our Gold is Green".

Læs mere...

Inspirationskonference Ubu

Hvordan kan vi få projekter om bæredygtighed ind i uddannelsessystemet, så det giver mening og skaber synergi med det omkringliggende samfund?

Læs mere...

Inspirationskonference

Bæredygtig udvikling er en af de største udfordringer i Danmark lige nu og i årene fremover.

Læs mere...

Inspirationskursus: Undervisning i bæredygtighed

Friluftsrådet (Grønt Flag Grøn Gymnasieskole), Dansk Arkitektur Center og Naturvidenskabernes Hus arrangerer i samarbejde to kurser for STX, HHX, HTX og HF hhv. fredag den 22. november i Dansk Arkitektur Center (København) og torsdag den 16. januar i Naturvidenskabernes Hus (Bjerringbro).

Læs mere...

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.