Er valget vores?

Henvisninger
Link og litteratur om Er valget vores?

De summer, der går til forbrug, modsiger i hvert fald i allerhøjeste grad det synspunkt, at det vil være for bekosteligt at opfylde en række af de uopfyldte grundlæggende behov hos verdens fattige. At skaffe mad nok, rent vand og grundlæggende undervisning til verdens fattigste kan alt sammen gøres for mindre, end der hvert år bruges på makeup, is og foder til kæledyr.

50 gode ideer

ballon

Konferencen "One Small Step" resulterede i en drejebog med omkring 50 konkrete ideer til handlinger og indsatsområder, som kan lede udviklingen i en mere bæredygtig retning. Læs mere på http://www.nordvux.net

En lille guide til overlevelse

overlevelse.jpg
I en kampagne fra Klimaministeriet opfordres vi alle til at udlede "1 ton CO" mindre". Men virkeligheden er, at hver dansker skal ned til en ton CO2 - fra de 10 ton, vi udleder i dag per dansker. Jørgen Steen Nielsens bog gør status over klimaforandringerne og beskriver, hvordan de har skabt en ny grøn revolution i erhverslivet. Den knytter forbindelse mellem det private og det politiske, det praktiske og det principielle.

Vugge til vugge

cradle_to_cradle.jpg
Cradle to Cradle miljøparadigmet går i korte træk ud på at vi, i stedet for at producere affald der forurener og fylder på vores lossepladser, designer vores levevis og moderne forbrugsgoder på en sådan måde, at vores affald bliver næringsstoffer for fremtidige generationer af produkter, råmaterialer og sunde levende organismer.
Læs mere på www.vuggetilvugge.dk

Stafetten er i gang!

index_stafet.jpg
Den 5. september 2005 gik elever fra 3y på Amtsgymnasiet i Sønderborg og 2w på Nørre Gymnasium i København sammen af sted til Sønderskovsskolen i Sønderborg. Her blev stafettens forskellige elementer videregivet.

Læs mere...

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.