Henvisninger

Litteratur

En lille guide til overlevelse
I en kampagne fra Klimaministeriet opfordres vi alle til at udlede "1 ton CO" mindre". Men virkeligheden er, at hver dansker skal ned til en ton CO2 - fra de 10 ton, vi udleder i dag per dansker. Jørgen Steen Nielsens bog gør status over klimaforandringerne og beskriver, hvordan de har skabt en ny grøn revolution i erhverslivet. Den knytter forbindelse mellem det private og det politiske, det praktiske og det principielle.

Luksus. Salget af kildevand boomer - mens millioner mangler drikkevand
af Tom Strange, Politiken den 11. august 2005
Alverdens forbrugere drikker kildevand på flaske for et beløb, der svarer til det firedobbelte af, hvad det ville koste at sikre alle mennesker på hele kloden rent drikkevand og sanitet.


Links

AIDOH
Art In Defense of Humanism.

Netværk om økologi, Miljø og bæredygtighed
FORBRUG, MISBRUG OG KLIMAKRISE
– fra klimakrise til klimasikring med afsæt i menneskelivet

Øko-net arrangere fem regionale klima-debatmøder i maj/juni 2009.
STEEN MØLLER fra Friland er hovedoplægsholder.

Møderne arrangeres af Øko-nets lokalafdelinger i samarbejde med Øko-nets sekretariat og lokale miljø-organisationer.
Vel mødt!


Stop Disaster
A disaster simulation game from the UN/ISDR. 
The on-line game aims at teaching children how to build safer villages and cities against disasters. Children will learn playing how the location and the construction materials of houses can make a difference when disasters strike and how early warning systems, evacuation plans and education can save lives. http://www.stopdisastersgame.org/en/ 

"Hvad er økologi?" er en samling undervisningsmateriale, som kan downloades gratis. Materialet, som er opdelt i moduler, er produceret af Økologisk Landsforening og Søren Breiting, Danmarks Pædagogiske Universitet. Materialet er udviklet med støtte fra Fødevareministeriet.

 

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.