Henvisninger

Link

Paragraf 114's usynlige konsekvenser
Frygten for terror gør, at vi accepterer, at vores vaner, fritidsinteresser og forbrug registreres og overvåges. Det foregår usynligt og hemmeligt. Vi underminerer dermed retsstaten og borgernes frihed, siger ekspert i menneskerettigheder Birgitte Kofod Olsen. Læs mere på Informations hjemmeside

Tæt på terroren - et politisk spil om forholdet mellem frihed, sikkerhed og overvågning. Se www.medborgerskabet.dk

Fælles front eller papirtiger? - EU´s kamp mod den nye terrorisme.
DIIS har udgivet syv papirer som bidrag til EU’s tænkepause og ”Borgernes dagsorden”.
Teksterne er egnede som afsæt for debat og folkeoplysning samt til undervisningsbrug. Teksterne giver en lettilgængelig introduktion til en række af de dilemmaer, EU står overfor netop nu og forklarer hvorfor der sjældent findes lette løsninger.

Take part too

Take Part Too er et interaktivt netbaseret undervisningsmateriale til folkeskolens ældste klasser og gymnasiet, der bl.a. behandler temaet terror. Tre klasser fra tre forskellige lande sætter sig ind i, diskuterer og kommer med løsningsforslag til tre centrale temaer: Flygtninge, indvandrere og minoriteter, frihed eller sikkerhed i forbindelse med terrorisme og forbrug og bæredygtig udvikling. Til hver tema er knyttet et informationscenter med et righoldigt materiale til undervisningsbrug.
www.takeparttoo.dk

Når krigen raser

Find inspiration til arbejdet med Røde Kors-materialet "Når krigen raser - regler, dilemmaer og konsekvenser". Undervisningsmaterialet består af en elevbog, en lærervejledning med dvd og websitet http://dennis-rk.dk/sw33172.asp. Det er målrettet 8. - 10. klasse. Klassesæt kan lånes gennem Amtcentre for Undervisning eller rekvireres hos Dansk Røde Kors mod et ekspeditionsgebyr. Lærervejledningen kan downloades på siden.

 

Litteratur
Frygt og fornuft i terrorens tidsalder
Af Hans Jørgen Bonnichsen, People’s Press
Over næsten 300 velskrevne, veldisponerede og veldokumenterede sider gør den tidligere PET-chef nøgternt opmærksom på, at den vestlige verden, også Danmark, med fordel kunne have sat fornuft før frygt i stedet for at give køb på retssikkerhed og privatlivets fred.

Nyformulering af sikkerhedsbegrebet
Af Michael Renner i Verdens tilstand 2005, Mellemfolkeligt Samvirke.

Realistisk terrorbekæmpelse angår os alle
Af Adam Holm, Politiken den 13.8.2005
”Chancen for at vinde den store lottogevinst er større end risikoen for at blive offer for terrorisme.” Poul Dahl, Tidl. chef for jægerkorpset og kandidat for venstre.

Terrorstramninger siden 11/9
Af Charlotte Aagaard og Brigitte Alfter, Information den 20.-21.8.2005
Efter terrorangrebet i London vil regeringen igen skærpe terrorlovgivningen.

PET-beføjelser på kant med love
Af Charlotte Aagaard, Information den 20.-21.8.2005
PET’s frie adgang til passagerlister og offentlige myndigheders personoplysninger er formentlig i strid med både grundloven og den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger eksperter

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.