Strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i tiåret 2005-2014

strategi.jpg
I anledning af udgivelsen af "Uddannelse for bæredygtig udvikling -
strategi for FN's tiår 2005 - 2014" inviterede Undervisningsministeriet til
et arrangement onsdag den 4. marts 2009 kl. 13 - 16.30.

Mødet startede på Christiansborg Slotsplads, hvor der var officiel opsætning og fernisering af Balanceakten, den første af 10 skulpturer, der symboliserer Uddannelse for bæredygtig udvikling. Derefter fortsatte arrangementet på Borups Højskole.

Publikationen, der præsenterer Undervisningsministeriets strategi for,
hvordan den danske uddannelsessektor kan bidrage til realiseringen af FN’s
tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling, findes på dette link:
http://pub.uvm.dk/2008/ubustrategi/hel.html

Yderligere informationer om Balanceakten findes på dette link:
http://www.balanceakten.dk/index.php?lang=dk

Forskellige materialer og aktiviteter præsenteret i tilknytning til mødet

xls deltagerliste_ubu

pdf Programfolder UBU lancering

pdf klimaundervisning

pdf Balanceakten (english info)

doc Pressemeddelelse for balanceakten

pdf Pressemeddelelse UVM opruster på klimaområdet

pdf Øvrige dokumenter

ppt Præsentation af www.klimaundervisning.dk

pptPræsentation af nordisk_klimadag_-_2009

pptPræsentation af science-kommuner

pptPræsentation af science_center_sorø

pptPræsentation af teachers_cop15_og_klimacup.emu.dk

pptPræsentation af nationalt_center_for_natur_teknik_og_sundhed

ppt Klimakonferencer 2009 17.60 Mb

ppt skoletjenesten i danmarks naturfredningsforening 156.50 Kb

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.