Baggrunden for 10-året

boglogo_1.gifFra i år og frem til 2014 er det FN’s tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling. Det besluttede FN’s generalforsamling i december 2002 efter Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i august 2002.

I den forbindelse udpegede FN UNESCO til at være ”lead agency” for tiåret. UNESCO skal udarbejde en international implementeringsplan.

Samtidig opfordrer FN regeringer til at implementere tiåret i uddannelsespolitiske strategier og nationale udviklingsplaner.
Tiåret er den foreløbige kulmination på årtiers forsøg på at knytte uddannelse sammen med bæredygtighed, demokrati, udvikling og folkeoplysning.

Vejen går fra fredsundervisning i 70’erne til menneskerettig-hedsundervisning i 80’erne over den internationale dimension og global undervisning i 90’erne til uddannelse for bæredygtig udvikling i det nye årtusinde. Derfor foreligger der heldigvis allerede mange undersøgelser, erfaringer og anbefalinger, som kan bruges i arbejdet med bæredygtig udvikling i uddannelsessammenhæng.

Vision & værdier

Ifølge UNESCO handler uddannelse for bæredygtig udvikling om at lære:

  • at respektere og sætte pris på fortidens landvindinger at sætte pris på Jordens vidundere og mennesker
  • at leve i en verden, hvor alle mennesker har tilstrækkeligt med mad til
  • at kunne leve et sundt og produktivt liv at holde øje med, passe på og genoprette Jordens tilstand
  • at skabe og nyde en bedre, mere sikker og mere retfærdig verden
  • at være omsorgsfulde borgere som bruger deres rettigheder og pligter lokalt, nationalt og globalt

Denne vision understreger, at uddannelse for bæredygtig udvikling skal hjælpe mennesker til bedre at forstå den verden, vi lever i. Dette skal gøres ved at sætte fokus på kompleksiteten af fremtidens truende problemstillinger, og hvordan de indbyrdes er afhængige af og påvirker hinanden. Det er fx problemstillinger som fattigdom, forbrug, miljø-ødelæggelser, befolkningsvækst, sundhed konflikter og brud på menneskerettighederne.

UNESCO understreger i øvrigt, at uddannelse for bæredygtig udvikling må fremme følgende værdier:

  • Respekt for alle menneskers værdighed og menneskerettigheder og en forpligtelse på social og økonomisk retfærdighed for alle.
  • Respekt for de fremtidige generationers menneskerettigheder og en forpligtelse på ansvar over for disse.
  • Respekt og omsorg over for livet i al sin forskellighed herunder beskyttelsen af og genoprettelse af jordens økosystemer.
  • Respekt for kulturel mangfoldighed og en forpligtelse på lokalt og globalt at opbygge en tolerant, ikke-voldelig og fredelig kultur.

 

Link

UNESCOs hjemmeside om tiåret

Hagadeklarationen
beskriver bl.a. forskellen mellem miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling.

Associated School project-netværkets danske hjemmeside.
Det danske netværk består af 33 grund- og gymnasieskoler, der arbejder med tre flagskibsprojekter: Transatlantic Slave Trade (TST), Baltic Sea Project (BSP) og World Heritage Education (WHE)

Økonets hjemmeside om Uddannelse for bæredygtig udvikling

Bæredygtig Udvikling er en portal, der sætter fokus på de miljømæssige, økonomiske, sociale og politiske udviklingstendenser i Danmark og globalt, og som former mulighederne for Bæredygtig Udvikling. Portalen er etableret af Øko-net.

 

 

What if learning was about knowledge and also about doing, being, interacting with others and changing the world?

What if formal learning was enjoyable, hands-on and relevant to life outside school while addressing the problems of our world?

What if education systems prepared learners to become responsible citizens, recognize and solve local problems...

Then we would be educating for a more sustainable future

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.